JTDic
Japanese Thai Dictionary

The Japanese English Thai Dictionary app on iPhone and iPod touch.

FEATURES
- Japanese - English - Thai Dictionary
- Over 40k Japanese - Thai words & phrases
- Over 160k Japanese - English words & phrases
- Add favourite
- Flexible search (by Kanji, Hiragana, romanji, english or thai)

การศึกษาภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาต่างประเทศใดๆ จำเป็นต้องใช้ความขยัน หมั่นทบทวนคำศัพท์อยู่เสมอจึงจะได้ผลดี ไม่ว่าจะเป็นการหัดอ่าน หัดฟัง และใช้ให้เคยชิน ซึ่งสิ่งที่ผู้ที่กำลังศึกษาจะต้องมีติดตัว และถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพจนานุกรมสำหรับแปลภาษาให้เข้าใจ ในปัจจุบันมีพจนานุกรมมากมายให้เลือกใช้ตามความสะดวกในการใช้งานของแต่ละคน

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย (JTDic For iPhone) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยอักษรคันจิ เสียงอ่านฮิรากะนะ, เสียงอ่านโรมัน และคำแปลอย่างละเอียดในภาษาไทย จากฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายของคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง โดยได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาภาษาเท่านั้น

ความสามารถโปรแกรม:
- พจนานุกรมญี่ปุ่น - ไทย
- บันทึกคำที่ใช้บ่อย (Favorite)
- ค้นหาศัพท์จากคำที่ต้องการได้ทั้งคันจิ ฮิรากะนะ และอักษรโรมัน
- ค้นหาจากความหมายภาษาไทย
- คำศัพท์กว่า 40,000 คำจากฐานข้อมูลคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง